Dagordning Årsmöte 2023

Årsmöte 2023, BMBK, Tampen, 16:e juli, 14:00 (efter seglingarna) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst Val av ordföranden för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justeringspersoner Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar Val Val av ordföranden för ett år Val av övriga ledamöter … Läs mer

Hemsidan är nu live!

Idrott-online, som vi tidigare använt stänger ner och därför har vi nu migrerat till denna sida.Hoppas ni gillar den nya hemsidan!