Medlemsavgifter & övriga avgifter

Vid förändring i engagemang från föregående kallenderår så ber vi dig meddela detta senast 1a mars.  För frågor eller ändringar kontakta: info@bmbk.nu