Arbetsdagar

Arbetsdagar

Under perioden maj till september arrangerar klubben gemensamma arbetsdagar där vi tillsammans tar tag i olika uppgifter som behöver utföras för att vi skall få en trevlig upplevelse tillsammans på vår fina klubb.

Ta gärna med dig egna verktyg och redskap, såsom skruvdragare men torxbits, hylsnyckelsats, grästrimmer mm, så att vi får så effektiva arbetsdagar som möjligt. Efter utfört arbete serveras som vanligt fika.

Notera att medlem som innehar bryggplats eller sjöbod behöver delta vid minst två tillfällen av de arbetstillfällen som klubben arrangerar under ett verksamhetsår. 

Se BMBKs aktivitetskalender för vilka dagar som är inplanerade just i år.

Arbetsinsats på Beting

Om medlem inte har möjlighet att deltaga vid de plannerade tillfällen som ges så kan medlemmen ansöka om att utföra arbetsinsats på beting. Det innebär att medlemmen genomför överenskommen arbetsinsats under en bestämd tidsperiod.

Arbetsinsats på Beting

Om du är intresserad av att utföra något av nedan arbetsinsats på beting så kontakta BMBKs styrelse

1. Tvätta fönster

Beskrivning: Fönstren på klubbhuset behöver tvättas utvändigt. Ta med egna redskap och tvättmedel. Utförs av en person och räknas som en dags arbetsinsats.

2. Göra rent badstegar

Beskrivning: De badstegar som är fast monterade på brygga T och F är i behov av rengöring. Det rekommenderas att stegarna först demonteras och tas upp för rengöring. Ta med egna lämpliga verktyg och redskap. Utförs av 1-2 personer. Räknas som en dags arbetsinsats.

3. Städa och klippa gräs och buskar

Beskrivning: Städa upp skräp kring området och släng dessa i BMBKs återvinnings behållare. Gräs främst vid slänterna skall klippas och buskar klipps ner för att hålla ner beväxtligheten inom klubbens område. Ta med egen grästrimmer, grensax och säckar att samla skräp i. Utförs av 1-2 personer. Räknas som en dags arbetsinsats.

Efter väl utförd arbetsinsats rapporteras insatsen till BMBKs styrelse.

Om du är intresserad att genomföra ett uppdrag, kontakta då Styrelsen.