Sjöbodar och bryggor

Bryggplatser och sjöbodar ägs av BMBKs medlemmar.  

Vid frågor kontakta klubbens intendent eller BMBKs styrelse 

Sjöbodar

Förtydlingande kring ansvarsfördelning gällande underhåll och renovering godkändes på Årsmöte 2020:

BMBK svarar för underhåll av sjöbodens grundläggande konstruktion, tak och fasad gavel långsida.

Sjöbodsinnehavaren svarar för underhåll och reparation av fönster, dörr och fasad inklusive vindskiva i anslutning till sjöbod som nyttjas av innehavaren.

 

Byte av fönster på sjöbodar

Vid byte av fönster på sjöbodar så skall samma mått och utseende bibehållas.

  • Oramo i Lysekil säljer ett lämpligt underhållsfritt fönster som har pulverlackerad aluminium utvändigt och en karm i kompositmaterial.
  • Ett fast, ej öppningsbart, fönster är att föredra då det ger ett minimum av underhåll. Karmens mått skall vara 12×13 med 2 rutor och 70 mm mittpost. Kulör Std vit (NCS S-0502-Y)
 
Länk till Orama hittar du här: http://www.orama.se/fonster-o-dorrar/fonster

Om flera sjöbodsägare går ihop och gör ett gemensamt inköp så kanske priset kan reduceras något.  

Målningsinstruktioner för sjöbodar och klubbstuga.
 

Dörrar, foder och vindskivor

Grundfärg: Alcro Bestå Grundfärg trä för utomhusbruk
Täckfärg: Alcro Bestå Fönsterfärg trä,
Kulör: Vit (Alcro std kulör)
Glans: Halvblank

Sjöbod 1-44 och Klubbstugan

Grundfärg: Alcro Bestå Grundfärg trä för utomhusbruk 
Täckfärg: Alcro Bestå Täckfärg trä
Kulör: 478 Mörkröd
Glans: Halvmatt

 Sjöbod 51-58

Täckfärg: Falu rödfärg, Kulör: Röd

Bryggplats

Klubben förmedlar nyttjanderätten till bryggplatser vid klubbhamnen till bryggplatsägaren som är medlem i BMBK i enlighet med överenskommet avtal.

Bryggplatsen disponeras under tiden 1 april-15 oktober, annan tid efter överenskommelse med BMBK:s intendent

Uthyrning: Vid andrahandsuthyrning skall bryggplatsägaren kontakta klubbens intendent alternativt kassör med uppgifter om den nya medlemmen. 

Märkning: Alla båtar skall vara märkta med årets dekal för att klubben skall kunna identifiera båt med rätt till bryggplats. Årets dekal delas ut till bryggplatsägare på klubbens arbetsdag och dekalen skall placeras väl synlig från bryggan.

Underhåll av bryggor och bommar utförs löpande på våra gemensamma arbetsdagar.

Bryggplatsägaren ansvarar för att underhålla och rengöra bryggplatsens angränsande flottör. De har en tendens att bli beväxta och tappar således flytförmågan där BMBKs arbetsflotte används för rengöring.

Landplats

Klubben tillhandahåller landplatser under sommar och vinterhalvåret. Mer information finns beskrivet här

Kontakta klubbens landplats ansvarig vid frågor, se föreningsinfo