BMBKs Styrelse 2022/2023

Peter Merck

Ordförande

Susanne Iwarson Isdahl

Seglarskola

Benny Johansson

Vice Ordförande

Carl-Johan Wergeland

Kassör

Erik Norström

Sekreterare

Håkan Franson

Intendent

Bengt Knaack

Adj. Tävlingsansvarig

Skriv ett meddelande direkt till oss här nedan!