Medlemsavgifter & övriga avgifter

Avgifter gällande säsongen 2023/2024

Medlemsavgifter och andra avgifter gäller per verksamhetsår, från 1 maj till 30 april året därpå

Faktura för säsongens medlemskap och avgifter för engagemang i bryggplatser m.m. skickas ut i slutet av mars antingen via e-post eller post som skall betalas in på föreningens Plusgiro nr 806860-3 med förfallodag den 30/4 gällande år.

För de medlemmar som inte betalar fakturan i tid kommer en påminnelseavgift på 500 kr att begäras in.

Avgiftsmatris BMBK säsongen 2023/2024:

 

A.     Medlemskap (Första medlemmen i en familj) 150:-
A1.   Familjemedlemskap (samtliga medlemmar i familjen) 350:-
B.     Medlemskap för ytterligare medlemmar i familj eller barn under 15 år 100:-
C.     Landplats sommar (på träbryggan åt sjön eller åt vägen) 200:-
D.     Landplats vinter (åt vägen) 300:-
E.     Sjöbod mindre 600:- (Sjöbod 1 till 24 samt 51 till 58)
F.      Sjöbod större 650:- (Sjöbod 25 till 44)
G.     Bryggplats, 250 cm bred 2 606:-
H.     Bryggplats, 300 cm bred 3 127:-
I.      Bryggplats, 350 cm bred 3 648:-
J.      Bryggplats, 400 cm bred 4 169:-
K.     Vinterförvaring av jolle i klubbhuset 500:- (Obs mycket begränsat antal platser!)

För sjöbods- och/eller båtplatsinnehavare:

M.    som inte varit med på någon arbetsdag under året, 1500:-
N.     som varit med på endast en arbetsdag under året, 750:-
O.     som varit med på två eller fler arbetsdagar under året, 0:-

Andrahandsuthyrning: Administrativ avgift på 1000:-

Vid förändring i engagemang från föregående kallenderår så ber vi dig meddela detta senast 1a mars.  För frågor eller ändringar kontakta: info@bmbk.nu

Tänk på att arbetsplikten genomförs verksamhetsåret innan avgiften betalas, vilket betyder att deltagande på minst 2 arbetsdagar under sommaren år X gör att du slipper betala arbetsplikten för verksamhetsåret år X+1.

Notera att ägare av ej registerad uppställd båt/trailer på landplats påförs för varje utebliven årsavgift dubbel avgift / år. (medlemskap+landplatssommar&vinter x 2)

Med förhoppning om en trevlig båt- och seglingssäsong!

Kassören  BMBK