Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till årsmöte den 10:e Juli kl. 18:30 i klubbhuset

Kallelse Årsmöte 2018

10 JUN 2018 20:29
Alla medlemmar är välkomna till BMBKs årsmöte 2018 som hålls tisdagen den 10 juli kl. 18:30 i klubbhuset på Bohus Malmön
  • Uppdaterad: 10 JUN 2018 20:52

Dagordningen för årsmötet är den som anges i stadgarna, se nedan.

Motion skall lämnas till styrelsen senast den 19:e Juni.

 Välkomna!

Vid årsmötet tillämpas följande dagordning:

1) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

2) Val av ordförande för mötet. Denne skall företrädesvis vara någon som inte ingår i styrelsen

3) Val av sekreterare för mötet

4) Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet

5) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.

6) Revisorernas berättelse.

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

8) Val

a) Val av ordförande för ett år

b) Val av kassör för två år

c) Val av intendent för två år
Normalt endast en av dessa två(b och c) vid varje årsmöte

d) Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år

e) Val av två revisorer jämte en  revisorssuppleant. I detta val får styrelsens ledamöter inte rösta

f) Val av valberedning. Den består av tre medlemmar varav en är sammankallande.

9) Fastställande av årsavgift för kommande år

10) Övriga frågor

Skribent: Johnny Isdahl
E-post: This is a mailto link

 

Postadress:
Bohus-Malmöns BK - Segling
Johnny Isdahl, Lillevalevägen 40
47532 Öckerö

Kontakt:
Tel: +46703784910
E-post: bmbk.styrelse@gmail....

Se all info