Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2017

03 JUL 2017 22:21
  • Skapad: 03 JUL 2017 22:21

arsmote-2017

 Alla medlemmar är välkomna till BMBKs årsmöte 2017 som hålls tisdagen den 11 juli kl. 18:30 i klubbhuset på Bohus Malmön.

Dagordningen är den som anges i stadgarna, se nedan.

Förhoppningen är att vi på årsmötet kan glädjas åt våra nyrenoverade bryggor samt konstatera att vi har en väl fungerande båtklubb.

 Välkomna!

 

Dagordning enligt föreningens stadgar:

 

Vid årsmötet tillämpas följande dagordning:

1) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

2) Val av ordförande för mötet. Denne skall företrädesvis vara någon som inte ingår i styrelsen.

3) Val av sekreterare för mötet

4) Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.

5) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.

6) Revisorernas berättelse.

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

8) Val

a) Val av ordförande för ett år

b) Val av kassör för två år

c) Val av intendent för två år (Normalt endast en av dessa två (b och c) vid varje årsmöte)

d) Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år

e) Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant. I detta val får styrelsens ledamöter inte rösta

f) Val av valberedning. Den består av tre medlemmar varav en är sammankallande.

9) Fastställande av årsavgift för kommande år

10) Övriga frågor

 

 

 

Skribent: Josefin Håkanson
Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
Bohus-Malmöns BK - Segling
Johnny Isdahl, Lillevalevägen 40
47532 Öckerö

Kontakt:
Tel: +46703784910
E-post: bmbk.styrelse@gmail....

Se all info