Hoppa till sidans innehåll

BMBKs bryggor: reparation och ombyggnad

10 FEB 2017 10:36
Bryggorna måste byggas om, här är viktig information till alla med båtplats.
  • Uppdaterad: 27 JUL 2018 07:55

Reparation och ombyggnad av BMBK:s bryggor

Sammanfattning
Som ni alla känner till vid det här laget så är några av klubbens bryggor uttjänta och behöver bytas ut. På årsmötet 2016 beslutades att styrelsen skulle ta fram ett förslag på renovering samt en redogörelse för vilken engångsinsats som krävs av varje bryggplatsinnehavare. Mötet beslutade att engångsinsatsen skall hamna mellan 10 000 kr och 15 000 kr per plats. Nu har detta arbete resulterat i ett beslut där den inre delen av F-bryggan och delar av T-bryggan ska bytas. Kalkylerat pris är 1 600 000 kr och efter avdrag för BMBK:s insats om 500 000 kr skall således 1 100 000 kr fördelas på samtliga bryggplatser. För de olika platserna blir detta: Bredd 250 cm 8 088 kr Bredd 300 cm 9 706 kr Bredd 350 cm 11 324 kr Bredd 400 cm 12 941 kr Med tanke på det ansvar det innebär att tacka ja till offerten och därmed göra beställningen av nya bryggor så vill styrelsen att samtliga bryggplatsinnehavare skall ha betalat in sin insats till klubbens plusgirokonto 80 68 60-3 senast 2017-02-24.

 

Mer ingående information

Reparation och ombyggnad av BMBK:s bryggor

Sammanfattning

Som ni alla känner till vid det här laget så är några av klubbens bryggor uttjänta och behöver bytas ut. På årsmötet 2016 beslutades att styrelsen skulle ta fram ett förslag på renovering samt en redogörelse för vilken engångsinsats som krävs av varje bryggplatsinnehavare. Mötet beslutade att engångsinsatsen skall hamna mellan 10 000 kr och 15 000 kr per plats.

Nu har detta arbete resulterat i ett beslut där den inre delen av F-bryggan och delar av T-bryggan ska bytas. Kalkylerat pris är 1 600 000 kr och efter avdrag för BMBK:s insats om 500 000 kr skall således 1 100 000 kr fördelas på samtliga bryggplatser. För de olika platserna blir detta:

Bredd 250 cm

8 088 kr

Bredd 300 cm

9 706 kr

Bredd 350 cm

11 324 kr

Bredd 400 cm

12 941 kr

 

Med tanke på det ansvar det innebär att tacka ja till offerten och därmed göra beställningen av nya bryggor så vill styrelsen att samtliga bryggplatsinnehavare skall ha betalat in sin insats till klubbens plusgirokonto 80 68 60-3 senast 2017-02-24.

Bakgrund och beslut

Information från styrelsen inför årsmötet 2016

Klubbens Intendent Sonny Bergman och Bengt Wallin (Walle) har tillsammans med Henrik från Rixö-bryggan besiktigat BMBK:s hamn (april 2016).

Infästningarna på inre F-bryggan och T-bryggan är mycket dåliga, där flera infästningar har rostat sönder och fäster inte längre i botten. I de gamla bryggdelarna är fästena ingjutna i bryggan och har renoverats vid ett tidigare tillfälle, men är återigen mycket dåliga. T-bryggan ser rak ut, men även där har fästen lossnat. Även själva bryggorna är slitna.

Årsmötets beslut

Förslag att inre F och T-bryggan renoveras till kommande säsong och att detta finansieras med en engångsinsats på ca 10 000 kr per båtplats (beroende på platsbredd). Mötet beslutade om att denna engångsinsats ska genomföras. Beslut att insatsen ska hamna mellan 10 000 och 15 000 kr per plats och att en redovisning av vilka insatser som ska göras samt utformning av hamnen ska skickas ut till samtliga bryggplatsinnehavare, liksom exakt belopp att betala per plats.

Beslut att bryggruppen utreder och beslutar om utformning av hamnanläggningen (inkl förslaget att byta till en vågdämpande del ytterst på T-bryggan).

Utdrag ur klubbens stadgar (14§)

Om de förslag som nu föreligger kan beslut tas om den totala kostnaden för respektive projekt eller investering är mindre än 20% av klubbens årsomslutning. Om kostnaden är högre måste alla medlemmar beredas möjlighet att yttra sig över förslaget. Att inte svara kommer då att uppfattas som ett instämmande med förslaget.

Styrelsens och brygg-gruppens förslag

Ett önskemål har varit att i samband med ombyggnationen förbättra skyddet i hamnen då svall från förbipasserande båtar sliter hårt på våra bryggor, y-bommar, bryggornas förtöjningar och våra båtar, vilket i förlängningen ger underhållskostnader för klubben. Tyvärr är möjligheterna att förändra vår hamn små då vi har en vattendom som gör att vi inte får utöka hamnens yta.

Två huvudalternativ har utretts av brygg-gruppen:

Alternativ 1, även kallat stort F. Detta är ett alternativ där T-bryggan tas bort och bryggarmarna på F-bryggan förlängs så att antalet båtplatser bibehålles. Den yttre bryggan på F skulle då förlängas med samma typ av vågdämpande bryggor som vi har idag. Detta är den layout som rekommenderas av bryggleverantörerna då den skulle erbjuda mindre slitage på våra bryggor och därmed lägre underhållskostnader.

Alternativ 2, även kallat F+T. Detta alternativ innebär samma layout som idag med en F- och en T-brygga. Skyddet för svall blir i detta alternativ oförändrat.

Efter många olika undersökningar har brygg-gruppen slutligen kommit till slutsatsen att alternativ 1, stort F, blir ca 700 000 kr dyrare än alternativ 2 vilket inte kan kvittas mot lägre underhållskostnader.

Det enda rimliga alternativet är därför att bibehålla dagens layout och införskaffa 80 + 60 meter ny brygga. 

Kostnader och finansiering av reparationen

Den valda offerten från Marinetek hamnar på 1 600 000 kr för det valda alternativet. Enligt beslut på årsmötet skall 500 000 kr betalas ur klubbens kassa och resten finansieras genom en engångsinsats från bryggplatsinnehavarna. Totalt finns 340 meter brygga fördelade på 111 st uthyrda båtplatser. Detta ger en investeringskostnad, efter avdrag för klubbens andel, om 3 824 kr per meter.

För de olika bryggplatserna blir det följande engångsinsatser:

Bredd 250 cm

8 088 kr

Bredd 300 cm

9 706 kr

Bredd 350 cm

11 324 kr

Bredd 400 cm

12 941 kr

Tidplan för inbetalning och beställning

Då styrelsen är vald av medlemmarna och kan komma att bli ansvarsskyldiga för klubbens åtaganden har styrelsen beslutat att den extra kapitalinsatsen som krävs för att finansiera reparationen till fullo skall vara inbetald på klubbens plusgirokonto innan beställning av nya bryggor sker, vilket planeras ske 2017-03-01.

Varje medlem med bryggplats måste därför betala in sin insats senast 2017-02-24 på klubbens plusgirokonto 80 68 60-3.

 

Vi ser nu fram emot en ännu bättre och säkrare hamn och hoppas att det ska vara till glädje för både båtar och människor under lång tid framöver. Vi tackar dig som medlem i BMBK för engagemang och insatser av olika slag.

 

 

 

Bohus Malmön 2017-02-08

 

 

 

Sonny Bergman                   Carl-Johan Wergeland
Intendent                                                  t.f. Ordförande / Kassör

 

 

 

Skribent: Josefin Håkanson
Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
Bohus-Malmöns BK - Segling
Johnny Isdahl, Lillevalevägen 40
47532 Öckerö

Kontakt:
Tel: +46703784910
E-post: bmbk.styrelse@gmail....

Se all info